Produkt #2

Detta är det andra exemplet för produkt.